Prekių katalogas

Pirkimo sąlygos

 • 1. Bendrosios nuostatos.
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
  1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

  2. Asmens duomenų apsauga.
  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  2.6. Duomenų perdavimas tarp kleinto, banko yra šifruotas, tai užtikrina kliento duomenų saugumą ir bankinius duomenis. Internetinė parduotuvė neturi prieigos prie Kliento banko duomenų ir kredito kortelės informacijos.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@kinderplanet.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

  3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
  5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
  5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
  5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  6. Prekių pristatymas.
  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą (kurjeriu arba paštomatu*), įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prieš pateikdamas užsakymą, klientas privalo įsitikinti jog pateikė savo teisingus duomenis. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už pasėkmes kai klientas per klaidą nurodo kitų asmenų kontaktinius duomenis. Jei užsakytos prekės siunčiamos klientui per kurjerį, klientas turi įvesti savo vardą, pavardę, savo telefono numerį, adresą ir tikslų pašto kodą. Nurodžius netikslų pašto kodą, siunta gali būti grąžinama atgal siuntėjui.
  6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

  6.4. Prekės sugadinimą ar praradimą transportavimo metu, klientas turi įvertinti prekės gavimo metu. Pristatant prekes per siuntų tarnybą klientas turi įvertinti pakuotės būklę, nes pristatymo metu siuntų tarnyba yra atsakinga už siuntą. Priėmus prekę iš kurjerio ir pasirašius siuntos perdavimo dokumentus, sutinkate jog siuntų tarnyba pristatė tvarkingą siuntą. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

  6.5. Gavęs prekes, klientas taip pat įsipareigoja nedelsdamas patikrinti ar pristatytos prekės atitikta užsakytas ir ar jos yra pilnos sudėties. Jei užsakymas nėra pilnos sudėties ar neatitinka pateikto užsakymo, klientas turi susisiekti su pardavėju el.paštu info@kinderplanet.lt

  6.6. Klientas gali pasirinkti siuntą pristatyti keliais pristatymo būdais. Tačiau reiktų atkreipti dėmesį jog didelių gabarintų prekes pristato ne visos siuntų tarnubos. Atkreipkite dėmesį, kad pristatymo terminas gali būti ilgesnis nei įprastai!

  6.7. Prekių pristatymo mokestis yra nurodomas internetinėje parduotuvėje, o taip pat aiškiai pateikiamas Pirkėjui kiekvienoje formuojamo užsakymo formoje

  6.8. Pristatymo terminas priklauso nuo prekės buvimo vietos ir prekių kiekio pasiekiamumo. Didžiausias pristatymo terminas gali siekti iki 30 dienų. "Force majore" atvejais, kai kinta prekės pristatymo terminas, pardavėjas raštu informuoja pirkėją apie pasikeitmus. Jei pirkėjas raštiškai nesutinka laukti, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 4 dalimi, jis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus. Pinigai į sąskaitą grąžinami per 5 dienas.

  *Ne visos siuntos gali būti siunčiamos į paštomatą dėl per didelių gabaritų,

  7. Prekių kokybės, garantijos.

  7.1. Visoms prekėms yra taikoma 24mėn. garantija, nuo prekės įsigyjimo.

  7.2. Garantija prekėms suteikiama tik asmeniui prekes tiesiogiai pirkusiam iš Pardavėjo ir susipažinusiam su vartotojo insturkcija.

  7.3. Vartotojas įsipareigoja prekes naudoti pagal vartotojo insturkciją, prekes naudoti pagal paskirtį ir neviršyti instrukcijose nurodytų kriterijų.

  7.4. Norint kreiptis dėl garantinio aptarnavimo, reikia kreiptis elektroniniu paštu servisas@kinderplanet.lt Kreipimosi metu būtina nurodyti pirkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, prisegti pirkimo dokumentus, tiksliai apibūdinti problemą, pridėti prekės nuotraukas arba video ir prekės serijinio numerio nuotrauką.

  7.5. Garantinis aptarnavimas yra tikomas tik asmeniui kuris pirko prekę iš UAB Fliis trade ir turi įrodančius dokumentus patvirtinančius jog jis yra prekės savininkas, yra artimas šeimos narys ar turi įgaliojimą.

  7.6. Elektroninėje parduotuvėje prekių nuotraukose, atvaizduojami prekių atspalviai gali skirtis nei pavaizduota pirkėjo įrenginio ekrane. Dėl skirtingų įrenginių ekrano atvaizduojamų spalvų paklaidos.

  8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  8.1 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
  8.2 Jeigu norėsite grąžinti ar pakeisti įsigytą prekę, tai galėsite padaryti per 14 dienų nuo prekės atsiėmimo dienos.

  8.3. Grąžinti prekes galima atvykus į fizinę parduotuvę Ulonų g.1 Vilnius, arba Gražinamos prekės turi būti pristatytos tiesiai pardavėjui per siuntų tarnybą, per paštomatą. Gražinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pardavėjas klaidingai pristatydamas prekes ar pristatydamas prekes su defektu, pats paima prekes iš kliento ir pakeičia tinkamomis. Jei pardavėjas neturi galimybės prekės pakeisti į naują, pardavėjas gražina sumokėtus pinigus už prekes per 14 dienų. Prekės gražinamos darbo dienomis. 

  8.4. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą iš kurios mokėjote.

  8.5 Pinigai į pirkėjo nurodytą sąskaitą yra grąžinami per 14 dienų.

  8.6. Jei buvo atsiskaityta mokėjimo kortele, pinigai grąžinami per pasirinktą sistemą į tą pačią sąskaitą.

  8.7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; prekė turi būti nesugadinta; prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

  8.8. Grąžinama prekė negali būti dėvėta, turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo prekinės išvaizdos.

  8.9. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.

  8.10. Grąžinamos prekės turi būti sudėtos į papildomą apsauginę (skirtą transportavimui) pakuotę (pvz.: dėžutę ar apsauginį voką).

  8.11. Jeigu išpakavus grąžinamą Prekę ir patikrinus Prekės būklę bei jos funkcijas jį yra sugadinta dėl netinkamo naudojimo, Pirkėjas privalo atlyginti patirtus nuostolius. Norėdamas įsitikinti prekės pobūdžiu, savybėmis ir veikimu, Pirkėjas turėtų elgtis su preke ir ją naudoti tik taip, kaip jam buvo parodyta apžiūrint Prekę parduotuvėje arba kaip nurodyta Prekės instrukcijoje. Tais atvejais, kai grąžinama Prekė yra sugadinta ar buvo naudojama ne pagal paskirtį, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekę.

  8.12. Grąžinant užsakymą, Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą pagal sutartį gautą sumą.

  8.13. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

  8.14. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

  9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  10. Rinkodara ir informacija.
  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  11. Skundų pareiškimas

  11.1. Tuo atveju, jei Prekė neatitinka sutarties sąlygų, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti įstatymų numatytomis teisinėmis priemonėmis.

  11.2. Pardavėjas neatsako už Prekės neatitinkančias sutarties sąlygoms, atsirandančias dėl Pirkėjo veiksmų ir (arba) neveikimo, įskaitant netinkamą Prekių naudojimą ar netinkamą laikymą (nesilaikant tinkamų sandėliavimo sąlygų).

  11.3. Pastebėjus Prekės neatitikimą ar trūkumą, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 savaites nuo pažeidimo atsiradimo, informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas turi išsiųsti savo kontaktinius duomenys, tikslų problemos aprašymą, pirkimo kvitą ir telefono numerį nurodytu elektroninio pašto adresu: info@kinderplanet.lt. Jei paaiškėja, kad Prekė yra pažeista, nebenaudokite jos.

  11.4. Skundą galima pateikti elektroniniu paštu info@kinderplanet.lt arba atnešant į fizinę „Kinderplanet“ parduotuvę. Skunde turi būti nurodytas Pirkėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, skundo pateikimo data, nustatytas Prekės trūkumas ir pretenzijos turinys, taip pat pirkima patvirtinimas dokumentas (čekis arba sąskaita faktūra).

  11.5 Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo siūlomu sprendimu, Pirkėjas, kuris yra vartotojas, gali kreiptis į Lietuvos Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/), ginčų komisiją, kuri yra kompetentinga spręsti ginčus kylančius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

  11.6. Parduodamoms Prekėms yra taikoma 2 metų garantija, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

  11.7. Visi skundai bus išnagrinėti ir su Pirkėju bus susisiekta kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo.

  11.8. Pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamai naudojamos Prekės, taip pat už pristatymo vėlavimą, jei tai nulėmė nuo Pardavėjo nepriklausančios aplinkybės.

  11.9. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui išlaidų, patirtų dėl Prekės neatitikimo ar trūkumų, ir neatsako už Prekės defektus atsiradusius dėl netinkamo naudojimo, tai yra priežiūros instrukcijų nesilaikymo. Taip pat jei Prekės vertė sumažėjo dėl natūralaus nusidėvėjimo, kurį sukelia įprastas naudojimas bei tuo atveju kai nėra pateikiamas pirkimo įrodymas.

  12. Baigiamosios nuostatos.
  12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.